BEHANDELING

WANNEER

Het beste tijdstip om te starten met een orthodontische behandeling varieert per patiënt. Dat hangt samen met het type afwijking, het stadium van de gebitsontwikkeling en de groei van het kind. Veel patiënten consulteren een orthodontist na verwijzing door hun Algemeen Tandarts, maar dit is niet noodzakelijk. Ook bij een volwassen patiënt kan een orthodontische behandeling aangewezen zijn. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling voor orthodontie moet een kennisgeving/aanvraag voor de 15e verjaardag en vóór de start van de orthodontische behandeling ingediend worden bij het ziekenfonds. Het gebit dient gezond/verzorgd te zijn om een orthodontische behandeling te kunnen starten. Vaak wordt er bij kinderen gestart wanneer de wisseling van de melktanden bijna voltooid is. Al kan het uiteraard ook zijn dat er reeds nood is aan een vroege/interceptieve orthodontische behandeling (vb. ter correctie van kruisbeten, dwangbeten…) en in dat geval zien we de kinderen al graag rond de leeftijd van 8 jaar.

BEHANDELINGSDUUR

De gemiddelde actieve behandelingsduur met uitgebreide orthodontische apparatuur bedraagt ongeveer 2 jaar. Na de actieve behandeling is er een noodzakelijke passieve behandelingsfase van 1.5 jaar (=retentie- of stabilistatiefase) die minstens even belangrijk is.

KOSTPRIJS

De kostprijs van een behandeling is uiteraard afhankelijk van de gebruikte apparatuur. Er wordt steeds een duidelijk overzicht van de kosten en eventuele terugbetaling meegegeven tijdens de afspraak van de individuele planbespreking. De tarieven zijn conform de richtlijnen van de BBNO.

EERSTE CONSULTATIE

Bij uw eerste orthodontische consultatie wordt er een klinisch beeld gevormd van de situatie. We geven u al informatie over een eventuele aanpak en bepalen het geschikte moment om een behandeling op te starten.

1.
Als er beslist wordt dat het geschikte moment aangebroken is, worden er 2 afspraken ingepland. Een eerste om alle gegevens te verzamelen (uitgebreid onderzoek) een tweede om de resultaten van het onderzoek te bespreken en een uitgebreid behandelingsplan te overlopen. Er wordt ruime tijd voorzien om het individuele behandelingsplan samen te bespreken: soorten apparatuur, eventuele verschillende mogelijkheden met voor- en nadelen, behandelingsduur, prijsbestek met transparante kosten voor de volledige behandeling.

2.
Als het nog te vroeg is en het dus nog beter is om even te wachten, krijgt u een controle afspraak/reëvaluatie na een bepaalde termijn.

MONDHYGIËNE TIJDENS EEN ORTHODONTISCHE BEHANDELING

Een perfecte mondhygiëne is vereist voor de opstart van de orthodontische behandeling en ook onontbeerlijk en noodzakelijk tijdens de orthodontische behandeling. Er wordt uitvoerig tijd voorzien en uitleg gegeven over de aangewezen poetsmethode. Dit wordt ook bij elke controle gecontroleerd en bij een slechte medewerking kan de behandeling stopgezet worden.

AFSPRAKEN

De meeste afspraken mogen doorgaan na de school- of kantooruren en duren een tiental minuten. Sommige afspraken zoals eerste consultatie, studie, bespreking, afdruknames, plaatsing van apparatuur, afname van apparatuur, inhalen van gemiste afspraken, urgenties, herstellingen… gebeuren noodzakelijk tijdens de school- of kantooruren. Het Ministerie van Onderwijs geeft de toestemming om afspraken tijdens de schooluren te laten doorgaan. U krijgt dus een gewettigd afwezigheidsattest mee. De zesmaandelijkse controle bij de algemene tandarts blijft noodzakelijk tijdens een orthodontische behandeling.

ORTHODONTISCHE APPARATUUR

Naast de meest voorkomende orthodontische aparatuur (brackets) zijn er nog tal van andere mogelijkheden o.a. twin blocks, buitenbeugel, carrière® Motion 3D, botankers, Invisalign… Ik bespreek graag met u de verschillende mogelijkheden.

BRACKETS

BUITENBEUGEL

CARRIÈRE® MOTION 3D

ESTETISCHE BRACKETS

RHODIUM BRACKETS

TWIN BLOCK

NA DE BEHANDELING

Gedurende vele maanden is er intensief gewerkt om uw orthodontische behandeling tot een mooi eindresultaat te brengen, zowel functioneel als esthetisch. De tandenstand die vroeger uw gebit ontsierde, is gecorrigeerd en uw tanden passen nu correct op elkaar. Hiervoor werden er inspanningen geleverd door uzelf en uw orthodontiste. Het is heel belangrijk te beseffen dat dit tijdens de actieve orthodontische fase gebeurde en dat er nu nog een passieve orthodontische fase volgt. Deze passieve fase zorgt ervoor dat de tanden in de nieuwe stand blijven staan. Die uitermate belangrijke fase is de retentiefase.

De vezels rond de tandwortels, die tijdens de actieve orthodontische behandeling werden uitgerekt of samengedrukt, zullen nog lange tijd terug naar hun oorspronkelijke positie willen terugkeren, soms zelfs levenslang… De stand van uw tanden wordt bovendien mee bepaald door de omringende spieren (wangen, tong en lippen). Deze spieren bewegen/werken constant tegen/op uw tanden. De manier waarop u kauwt, slikt, spreekt en ademt, heeft dus dagdagelijks en levenslang invloed op uw tandenstand. Ook gelaatsveranderingen (verdikken, vermageren, verouderen, veranderen…) laten zich levenslang gelden. Bij jonge patiënten zullen nog veranderingen optreden door groei van de kaken, die kan doorgaan tot jongvolwassenheid.

Hierdoor zal u begrijpen hoe belangrijk het is dat uw nieuwe tandenstand geruime tijd moet “vastgehouden” worden. Zoniet is het best mogelijk dat de tanden helemaal of gedeeltelijk naar hun oude positie terugkeren. Dit noemen we RECIDIEF. Elke actieve orthodontische behandeling moet dus gevolgd worden door een PASSIEVE behandeling of stabilisatiefase of retentiefase! In de onder- en boventandboog plaatsen we steeds een vast retentiedraadje van hoektand naar hoektand. In principe blijft dit levenslang zitten. Er wordt voor de boventandboog ook een uitneembare retentiebeugel voorzien die gedurende 1.5 jaar elke nacht dient gedragen te worden. Nadien kan die wat afgebouwd worden, maar levenslange regelmatige retentie blijft aangewezen.

WE GEVEN U GRAAG EEN MOOIE GLIMLACH